Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

ΑΡΓΟΛΙΔΑ-ΠΤΗΝΑ ΣΤΡΕΙΔΟΦΑΓΟΙ
Πτηνά το είδος στρειδοφάγος σε τοποθεσία στον υδροβιότοπο Ναυπλίου, Σάββατο 3 Αυγούστου 2019. Ο Στρειδοφάγος είναι παρυδάτιο καλοβατικό πτηνό της οικογενείας των Αιματοποδιδών, που απαντάται στον ελλαδικό χώρο.
Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Haematopus ostralegus και περιλαμβάνει 4 υποείδη Αναπαράγεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο σε μοναχικά ζεύγη ή μικρές ομάδες. Η φθινοπωρινή αποδημία του Στρειδοφάγου αρχίζει από τα μέσα Ιουλίου και κορυφώνεται τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ενώ η εαρινή αποδημία αρχίζει στα τέλη Ιανουαρίου και συνεχίζεται μέχρι τον Απρίλιο.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com