Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

ΑΡΓΟΛΙΔΑ- ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Η μετανάστευση των πουλιών αποτελεί ένα εντυπωσιακό φαινόμενο του φυσικού κόσμου, το οποίο προκαλεί θαυμασμό καθώς κάθε χρόνο περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια πουλιά μεταναστεύουν ανάμεσα σε διάφορους ηπείρους. Αν και στο επίπονο αυτό ταξίδι τους συναντούν ποικίλους κινδύνους, γνωρίζουν ότι οι απώλειες αυτές είναι λιγότερες από όσες παρουσιάζονται σε ένα μόνιμο ενδιαίτημα.
Ο μεγαλύτερος δυστυχώς κίνδυνος που συναντούν είναι ο άνθρωπος, είτε έμμεσα μέσα από τις ανθρώπινες κατασκευές, είτε άμεσα από τη λαθροθηρία.Ως μετανάστευση πτηνών ορίζεται το, μεταξύ δύο εποχικών περιόδων συντήρησης, υποκείμενο σε ετήσιο βιολογικό ρυθμό και πυροδοτούμενο από διάφορους παράγοντες, φαινόμενο του συνόλου των μετακινήσεων ορισμένων ειδών πτηνών, κυρίως εκείνων που τα εδάφη αναπαραγωγής και διαχείμασης βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ως προς το γεωγραφικό πλάτος, οικοζώνες.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com